ODPUSTKY

ODPUSTKY

Každý hriech má dve zložky: vinu a následky hriechu (trest). Ak pri sviatosti zmierenia úprimne ľutujeme svoje hriechy, Boh nám odpúšťa vinu za hriech, ale následky hriechu, číže slabosť v konaní dobra v prítomnosti ostáva. Preto nás cirkev povzbudzuje k určitým skutkom lásky spojených s odpustkami, vďaka ktorým sa našou láskou odstránia aj dočasné následky hriechu, čiže budeme posilnení v konaní dobra. Uprednostnime nápravu následkov hriechu v prítomnom živote, ak to človek neurobí, musí ich odstrániť po svojej smrti v tzv. očistci, lebo dobré i zlé skutky sa odrážajú v živote večnom i terajšom. 

Úplné odpustky môžeme získať raz za deň, keď splníme tieto podmienky: 

 1. vylúčenie akejkoľvek náklonnosti k hriechu, 
 2. vykonať skutok, na ktorý je viazané získanie odpustkov,
 3. prijať sviatosť zmierenia, t.j. úprimne sa vyspovedať (jedna spoveď platí aj pre viaceré možnosti získania odpustkov, ak si človek zachová stav posväcujúcej milosti),
 4. akákoľvek modlitba na úmysel Svätého Otca (najčastejšie Otče náš, Zdravas’, Sláva Otcu),
 5. pristúpiť k svätému prijímaniu, najsprávnejšie v deň, kedy vykonáme skutok obdarený odpustkami. 

Kedy, kde a akým skutkom (bod 2.) je možné získať úplné odpustky? 

Každý deň: 

 • kto sa pomodlí štvrtinu celého ruženca (napr. celý ruženec svetla) a rozjíma o tajomstvách v rodine, komunite alebo v kostole,
 • kto sa pomodlí ruženec so Svätým otcom pri priamom prenose rozhlasom alebo televíziou,
 • kto si vykoná poklonu/adoráciu pred Najsvätejšou Sviatosťou aspoň pol hodiny
 • kto absolvuje krížovú cestu,
 • kto aspoň pol hodiny číta alebo počúva Sväté písmo,
 • kto sa pomodlí Akatist alebo ofícium paraklis (mariánska pobožnosť) v kostole, kaplnke či v rehoľnej komunite, 
 • kto sa zúčastní nábožnej púte do Ríma a navštívi aspoň jednu zo štyroch hlavných bazilík.

Pri zvláštnych situáciách:

 • 1.: na verejnej pobožnosti modlitbou hymnu k Duchu Svätému, 
 • 1-25.l.: na pobožnosti za jednotu kresťanov. 
 • Pôstne obdobie: 
  • denne počas krížovej cesty,
  • chorí denne štvrťhodinou čítania a rozjímania o umučení a smrti Pána Ježiša,
 • Zelený štvrtok: pri speve Sviatosť Tela tajomného počas prenášania Oltárnej Sviatosti
 • Veľký piatok: pri poklone a uctení si Svätého kríža alebo nábožným sledovaním prenosu krížovej cesty z Ríma (televízia alebo rozhlas) – sv. prijímanie môže byt aj deň pred. 
 • Veľkonočná vigília: pri obnovení krstných sľubov,
 • Veľká noc: požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu) od Sv. Otca pri sledovaní priameho prenosu (televízia alebo rozhlas),
 • Turíce – Zoslanie Ducha Svätého: hymnus k Duchu Svätému – Veni Sancte alebo Veni Creator,
 • Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi: vo štvrtok alebo v nedeľu pri nábožnej účasti na procesii s hymnom Tantum ergo 
 • Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: verejné recitovanie modlitby Najmilší Ježišu,
 • 6. Slávnosť sv Petra a Pavla: uctením si posvätného predmetu požehnaného Svätým otcom alebo biskupom (kríž, ruženec, škapuliar, medaila) s vyznaním viery Verím v Boha, alebo návštevou katedrálneho chrámu či baziliky „minor“, kde sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha,
 • 8. Porciunkula: pri nábožnej návšteve katedrálnych, farských a františkánskych kostolov,
 • -8.11. oktáva sviatku Všetkých svätých: každý deň iba pre duše v očistci návštevou cintorína a nábožnou modlitbou,
 • 11. Spomienka na všetkých verných Zosnulých: pri návšteve kostola, kaplnky (Otče náš, Verím v Boha) od 1.11. od 12:00 hod. do 2.11.- do 24:00 hod.,
 • 12. Narodenie Pána: pri požehnaní Urbi et orbi ako vyššie,
 • 12. na konci roka: na ďakovnej pobožnosti hymnom Teba, Bože, chválime.

Pri osobných situáciách:

 • vo výročný deň krstu,
 • prvé sv. prijímanie – dieťa aj účastníci slávnosti,
 • účastník aspoň trojdňových duchovných cvičení,
 • na primičnej sv. omši (prvej omši novokňaza),
 • pri návšteve baziliky,
 • na výročný deň posviacky kostola alebo oltára,
 • na odpustovú slávnosť vo farskom kostole (patrocínium kostola)
 • pri udeľovaní sviatosti pomazania chorých v nebezpečenstve smrti, môže ich získať aj ten veriaci, ktorý ich už raz v ten deň získal.