Odpustová slávnosť v Lokci

Odpustová slávnosť v Lokci

 

V nedeľu 16. júna sa v našej farnosti konala odpustová slávnosť. Slávnostným kazateľom bol náš p. farár Jaroslav Majda. Svätá Trojica je veľké a nepochopiteľné tajomstvo. Hovorí o tom aj sv. Augustín, ktorý sa raz prechádzal po pláži a rozjímal o trojičnom tajomstve. Videl chlapca ako si do piesku vyhĺbil jamku a do nej prenášal vodu z mora. Spýtal sa ho: „Čo to robíš?“ „Chcem preliať more do tejto jamky.“ „To nie je možné,“ odpovedal svätec. „Skôr ja prelejem celé more do jamky, ako ty pochopíš tajomstvo Najsvätejšej Trojice.“Kresťanstvo prináša jedinečnú definíciu Boha: „BOH JE LÁSKA.“ V každej láske sú prítomné tri skutočnosti: ten, kto miluje, ten, ktorý je milovaný a nakoniec samotná láska, ktorá ich spája. Boh je podľa sv. Augustína: „Milujúci, Milovaný a Láska.“ Kresťanský Boh je teda jeden a trojitý, lebo je spoločenstvom lásky. Farnosť, v ktorej jeden druhému chceme dobro, zdieľame duchovné i materiálne potreby, je obrazom Trojice.