ODPUSTKY JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ CELÝ NOVEMBER + PLAGÁT

Pre pandémiu bude možné získať “dušičkové” odpustky celý november
 
  • Apoštolská penitenciária ustanovila, že roku 2020 úplné odpustky pre zosnulých, ktoré za obvyklých okolností môžu získať tí, čo navštívia cintorín v čase od 1.- 8. novembra a pomodlia sa tam za zosnulých (samozrejme + spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysly Sv. Otca), môžu byť presunuté na ďalšie dni, a to až do konca novembra.
  • Úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra aj na iný deň v mesiaci november. (keď bude dovolené vychádzanie)
  • Okrem toho tí, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí, ak sa:
  1. v duchu spoja so spoločenstvom cirkvi (napr. Verím v Boha),
  2. zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť hneď ako to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca, keď bude možná účasť na sviatostiach v chráme) a
  3. pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Napr.: ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do čítania Svätého písma, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Celé znanie dekrétu je možné nájsť na stránke KBS.