OPATRENIA HLAVNÉHO HYGIENIKA SR PRE SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

OPATRENIA HLAVNÉHO HYGIENIKA SR PRE SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája 2020 (od 6:00 ráno). Nájdete ich na konci článku. K dispozícii sú tiež na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali.

opatrenia 1
opatrenia 2