PÁPEŽ: BOŽIE SLOVO MÁ SKUTOČNE MOC PREMENIŤ ŽIVOT ČLOVEKA

PÁPEŽ: BOŽIE SLOVO MÁ SKUTOČNE MOC PREMENIŤ ŽIVOT ČLOVEKA

autor: Zuzana Klimanová

zdroj: www.vaticannews.va

„Božie slovo má skutočne moc premeniť život človeka“ – takto povzbudil pápež František členov delegácie Americkej biblickej spoločnosti (ABS), ktorých prijal na osobitnej audiencii ešte pred generálnou audienciou.

V príhovore 40 členom spomínanej delegácie, ktorá každoročne prichádza do Ríma na duchovnú obnovu, komentoval pápež slová sv. Pavla z Listu Hebrejom o tom, že Božie slovo je «živé, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; […] rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca» (4,12).

Božie slovo má moc prinavrátiť život vyhasnutým srdciam, povedal Svätý Otec:

„Božie slovo je živé a účinné. Veď už od počiatku «Boh povedal […] a stalo sa tak» (Gen 1,6-7). A v plnosti čias nám Ježiš daroval slová, ktoré sú «Duch a život» (6,63). Slovom prinavrátil život vyhasnutým srdciam, ako u Zacheja a mýtnika Matúša, keď «mu povedal: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním» (Mt 9,9). (…) Prajem vám, aby ste vždy prijali Bibliu v jej vzácnej jedinečnosti: ako slovo, ktoré presiaknuté Duchom Svätým – darcom života, nám komunikuje Ježiša, ktorý je život (porov. Jn 14,6) a tak robí naše životy plodnými. Žiadna iná kniha nemá takúto moc.“

Ako ďalej pripomenul Svätý Otec, Božie slovo je ostré – na jednej strane prináša útechu, zároveň však „ide do hĺbky a vynáša na svetlo temné miesta duše“, očisťuje nás zvnútra a „odrezáva to, čo nás vzďaľuje od Boha a od lásky“.

„Nakoniec, Božie slovo rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Slovo života je zároveň pravda (porov. Jn 14,6) a jeho slovo v nás uskutočňuje pravdu, rozptyľujúc falošnosť a dvojtvárnosť. Písmo nás neustále poháňa, aby sme znovu zamerali kurz života smerom k Bohu. Dovoliť Slovu, aby čítalo v našom vnútri, nám tak dovoľuje stať sa „otvorenými knihami“, živou priezračnosťou Slova, ktoré zachraňuje, svedkami Ježiša a ohlasovateľmi jeho novosti. Božie slovo skutočne vždy prináša novosť, nemožno ho spútať, uniká našim predpovediam a častokrát láme naše schémy.“

Americká biblická spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1816 v New Yorku, neprislúcha k žiadnej denominácii. Venuje sa vydávaniu, distribúcii a prekladaniu Biblie.