Podmienky pri individuálnej duchovnej starostlivosti

Podmienky pri individuálnej duchovnej starostlivosti

Hlavný hygienik vydal usmernenie k individuálnej duchovnej starostlivosti