Pohreb biskupa bude 3. november

Pohreb zosnulého biskupa Štefana Sečku bude v utorok 3. novembra

Pohreb zosnulého diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule. O 10:00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Spišskej Kapitule.