Pôstne obdobie 2023

Pôstne obdobie 2023

Počas pôstu sa pripravujeme na umučenie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Ako prípravu vytvárame farebnú mozaiku návratu márnotratného syna domov. Deti účasťou na krížových cestách (modrý lístok), rodiny čítaním Sv. písma podľa rozpisu (žltý lístok) a každý jednotlivo svojimi dobrými skutkami a modlitbami (zelený lístok) a sebazápormi (hnedý lístok). Pri návšteve kostola vložíte farebné lístky do košíka podľa počtu dní, ktoré sa vám podarilo splniť predsavzatie a farbu podľa činnosti. 

Modlitby v pôste spolu s plánom čítania: TU

PÔSTNA AKTIVITA – VYSVETLIVKY:

modrá farby:

  • Krížová cesta

žltá farba:

  • čítanie Sv. písma podľa rozpisu

 hnedá farba:

  • spoveď
  • sebazápor
  • odpustenie
  • zriekanie sa (TV, PC, PS, sladkostí)

zelená = dobré skutky:

  • pomoc blížnemu
  • sv. omša
  • modlitba ráno, večer
  • ruženec
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PO   27.2.

1 Kr 4. kap.

6.3.

1 Kr 21

13.3.

2 Kr 7

20.3.

Rút 4

27.3.

Gn 1

3.4.

Gn 7

UT   28.2.

1 Kr 10, 1-13

7.3.

2 Kr 2

14.3.

2 Kr 8

21.3.

Jon 1

28.3.

Gn 2

4.4.

Gn 8

ST 22.2.

1 Kr 1. kap.

1.3.

1 Kr 17

8.3.

2 Kr 4

15.3.

Rút 1

22.3.

Jon 2

29.3.

Gn 3

5.4.

Gn 11, 1-9

ŠT 23.2.

1 Kr 2. kap.

2.3.

1 Kr 18

9.3.

2 Kr 5

16.3.

Rút 2

23.3.

Jon 3

30.3.

Gn 4

Zelený

štvrtok

PI 24.2.

Kríž. cesta

3.3.

Kríž. cesta

10.3.

Kríž. cesta

17.3.

Kríž. cesta

243.

Kríž. cesta

31.3.

Kríž. cesta

Veľký

piatok

SO 25.2.

1 Kr 3. kap.

4.3.

1 Kr 19

11.3.

2 Kr 6

18.3.

Rút 3

25.3.

Jon 4

1.4.

Gn 6

Biela

sobota

NE 26.2.

Kríž. cesta

5.3.

Kríž. cesta

12.3.

Kríž. cesta

19.3.

Kríž. cesta

26.3.

Kríž. cesta

2.4.

Kríž. cesta

Veľkonočná nedeľa