Pôstny kalendár a modlitba

Pôstny kalendár a modlitba

Od Popolcovej stredy začína Pôstne obdobie, kedy sa pripravujeme na umučenie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Ako farnosť sa chceme spoločne pripraviť na slávenie Veľkej noci. Ponúkame vám Pôstny kalendár 2021. V ňom sa nachádza na každý deň rozpis čítania zo Starého zákona z 1. knihy Samuelovej, modlitba Krížovej cesty, dobré skutky a sebazápory. Po splnení úlohy daného dňa si môžete vyfarbiť políčko. Tu si môžete stiahnuť  Pôstny kalendár a Pôstnu modlitbu. Tiež si ich môžete zobrať z predsiení kostolov v nedeľu a v Popolcovú stredu.

Na tomto mieste každý piatok a nedeľu zverejníme obrázok zastavenia krížovej cesty. Deti, ktoré sa pomodlia krížovú cestu, si ho môžu stiahnuť a vyfarbiť. Postupne si takto môžu vytvoriť celú krížovú cestu.

Návod (vysvetlivky):

  • Zriekanie úst: – zrieknutie sa alkoholu alebo sladkostí (čokoláda, cukríky,…) alebo chipsov alebo energetických nápojov
  • Zriekanie očí: – zrieknutie sa pozerania TV (okrem správ, duchovných programov) alebo hier na počítači, mobile, tablete alebo obmedziť sociálne siete
  • Dobrý skutok: – okrem bežnej pomoci v domácnosti
  • Podeliť sa: – podeľ sa doma alebo v práci alebo v škole