Udeľovanie sviatosti birmovania vo farnosti

Udeľovanie sviatosti birmovania vo farnosti

 

V sobotu 5. mája 2018 sa v našej farnosti uskutočnilo udeľovanie sviatosti birmovania. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Štefan Sečka, ktorý nás všetkých povzbudil homíliou, v ktorej vyzval k autentickému a odvážnemu kresťanstvu a mladým zdôrazňoval, aby sa nestali „gaučovými kresťanmi“. Slávnosť pokračovala samotným birmovaním, kedy 108 birmovancov z Lokce a Ťapešova prijalo dary Ducha Svätého.
Šancu znovu si uvedomiť, že Duch Svätý je Boh a že nám dáva úplnú slobodu prijať ho či neprijať, slobodu nasledovať ho a počúvať jeho hlas dostali všetci prítomní.
Milí birmovanci, žehnáme vám s pomocou darov Ducha Svätého odvahu žiť život, ktorý za to stojí!