Verejné bohoslužby od 19.4. a opatrenia

Verejné bohoslužby od 19.4. a opatrenia

Od pondelka 19. apríla je možné slúžiť sv. omše pre verejnosť s obmedzením 1 osoba na 15 m2.

Pre kostol v Lokci je počet 22 osôb a pre kostol v Ťapešove 18 osôb.

Tento počet sa vyplní z troch skupín ľudí: prvú skupinu bude tvoriť služba pri sv. omši podľa rozpisu (kňaz, kostolník, organista, lektor, miništrant, technik,…), druhá skupina bude tvorená zo 6 osôb z rodiny, ktorá dala úmysel na sv. omšu a poslednú tretiu skupinu, budú tvoriť ľudia, ktorí sa budú môcť zapísať v kostole na pripravené hárky počas súkromnej modlitby.

Aby sa mohlo vystriedať, čo najviac ľudí, jedna osoba sa môže zapísať len raz za dva týždne. Hárky budú pripravené na dva týždne, čiže sa na ne môžete zapísať len raz.

Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Prosíme o dodržiavanie aj ostatných protipandemických opatrení.

Zdroje:

Uznesenie vlády zo 16. apríla 2021

Vyhláška 186

Vyhláška 187