DIECÉZNA ŠKOLA VIERY

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY – 2. téma: Verím v Boha Otca – Stvoriteľa neba i zeme 

Materiály na stiahnutie:

Prednáška: Verím v Boha Otca – Stvoriteľa neba i zeme

Prezentácia: Verím v Boha Otca – Stvoriteľ neba i zeme