VIANOČNÉ TICHO

VIANOČNÉ TICHO

Prípravným obdobím na Vianoce je čas adventu, ktorého pôvodný obsah vnímame ako čas ticha, očakávania a prípravy. Čakanie v advente nemá byť hektické naháňanie sa po obchodoch a iných atrakciách, ale skôr prebúdzajúca sa radosť v tichosti.

Sv. Matka Tereza hovorí: „Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že  príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj mi potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.“

Boh robí skutočne najväčšie veci v najväčšej tichosti. Tak to bolo aj vtedy, keď prišiel Ježiš Kristus na svet. Mohli by sme povedať, že to bola najväčšia udalosť vesmíru. A ako sa to stalo? V Jeruzaleme kúsok od Betlehema bola vtedy našou rečou povedané zábava, na ktorej sa zúčastnilo široké okolie vplyvných ľudí a predsa Ježiš vtedy neprišiel tam na hrad, na veselicu, ale do ticha maštale k betlehemským pastierom. Preto cez Vianoce nespievame pieseň „Bujará noc“, ale „Tichá noc“, lebo  Boh robí najväčšie veci v najväčšej tichosti.

Žijeme v období rôznych obmedzení, ktoré majú chrániť naše zdravie. Dôsledkom toho je napríklad viac ticha na uliciach, na rôznych podujatiach, v inštitúciách i na samotných sv. omšiach. Možno je to pre nás rušivé, ale ako čítame vo Sv. písme: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8,28) Preto, ak na nás bude v určitých chvíľach doliehať nedostatok hudby, spevu, komunikácie pri spoločenských podujatiach i pri samotných bohoslužbách, skúsme si uvedomiť, že ticho je to najlepšie prostredie, kde sa Boh môže prejaviť, realizovať, že Boh robí najväčšie veci  v najväčšej tichosti. Urobil to pri narodení svojho Syna, a robí to aj v našich životoch.

Na záver vám chceme zaželať milostiplné vianočné sviatky slovami pápeža Františka, ktoré adresoval k prežívaniu tohtoročné adventu a Vianociam: „Posnažme sa, aby sme nezostali stáť len pri vonkajších znakoch, ale dostali sa k ich významu, čiže k Ježišovi, k Božej láske, ktorú nám on zjavil, k tej nekonečnej dobrote, ktorej dal zažiariť vo svete. Niet pandémie, niet krízy, ktorá by mohla zhasiť toto Svetlo. Dajme mu vstúpiť do nášho srdca, a podajme ruku tomu, kto je vo väčšej núdzi. Takto sa Boh nanovo narodí v nás a uprostred nás.“ 

Požehnané a pokojné Vianoce vám prajú a vyprosujú vaši kňazi Michal a Marek