Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

Na 5. pôstnu nedeľu 21. marca sa uskutoční Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho Východu. Projekty na základe poverenia KBS realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Prispieť budete môcť rovnakým spôsobom ako na Charitu, v nedeľu 21. marca budete môcť v obidvoch kostoloch poobede po vysielanej krížovej ceste vhodiť svoj milodar do pripravenej krabičky s označením PRENASLEDOVANÝ alebo darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.

Na konci textu nájdete plagát.

Plagát QR kód