ZBIERKA NA SVÄTÚ ZEM = ZBIERKA „BOŽÍ HROB“

ZBIERKA NA SVÄTÚ ZEM = ZBIERKA „BOŽÍ HROB“

zdroj: aces 3/2020

Situácia ohľadom pandémie Covid-19 zasiahla mnohé krajiny a tento rok zabránila tomu, aby sa spoločne slávili obrady Veľkého týždňa ako zvyčajne.

Kresťanské spoločenstvá vo Svätej zemi, ktoré sú rovnako vystavené riziku nákazy, pričom žijú v už aj tak veľmi skúšaných oblastiach, majú každý rok úžitok z veľkodušnej solidarity veriacich celého sveta, ktorá im umožňuje pokračovať v ich evanjelizačnom pôsobení a tiež udržiavať školy pomáhajúce inštitúcie, ktoré sú otvorené všetkým obyvateľom a ktoré podporujú vzdelávanie, mierové spolužitie a starostlivosť zvlášť o tých najmenších a najchudobnejších.

Z tohto dôvodu Svätý Otec František schválil návrh, aby sa Zbierka pre Svätú zem v roku 2020 (Zbierka pri Božom hrobe) presunula na nedeľu 13. septembra 2020, do blízkosti sviatku Povýšenia Svätého kríža.