DEKRÉT O ÚPRAVE LORETÁNSKYCH LITÁNIÍ V SLOVENSKOM JAZYKU

DEKRÉT O ÚPRAVE LORETÁNSKYCH LITÁNIÍ V SLOVENSKOM JAZYKU

zdroj: kbs.sk

Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinál Róbert Sarah, v liste zo dňa 20. júna 2020 informoval predsedov konferencií biskupov, že Svätý Otec František rozhodol o vložení troch nových invokácií do Loretánskych litánií: Mater misericordiae (Matka milosrdenstva), Mater spei (Matka nádeje) a Solacium migrantium (Útecha migrantov).

            Na základe tohto rozhodnutia sa do slovenského znenia Loretánskych litánií pridávajú invokácie:

  • po invokácii “Matka Cirkvi” sa vkladá invokácia “Matka milosrdenstva”;
  • po invokácii “Matka Božej milosti” sa vkladá invokácia “Matka nádeje”;
  • po invokácii “Útočisko hriešnikov” sa vkladá invokácia “Útecha migrantov”.