LETO S BOŽÍM SLOVOM – 3. kolo

LETO S BOŽÍM SLOVOM – 3. kolo

Evanjelium podľa Marka

Prečítať:      5. a 6. kapitolu

Otázky:        

5. Ježiš v Geraze uzdravil posadnutého človeka. Pri tomto zázraku poukázal akú obrovskú hodnotu má jedna ľudská duša oproti veľkej čriede svíň. Obyvatelia tohto kraja si to neuvedomovali, preto chceli, aby Ježiš odišiel. Lipli na majetku a neuvedomovali si hodnotu ľudskej duše. Koľko kusov svíň črieda asi mala?

6. Ježiš vyslal Dvanástich a dal im moc nad nečistými duchmi. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie a pomazali olejom veľa chorých. Tridentský koncil vidí v tom, že apoštoli pomazali chorých predobraz jednej sviatosti. Ktorej?

Svoje odpovede spolu s vašim menom, priezviskom a adresou vhoďte na lístku do krabičky na stolíku v kostole alebo pošlite mailom na farskú mailovú adresu: farnost@rkclokca.sk.

Zapojením sa do súťaže a poskytnutím informácií o vašom mene, priezvisku a adrese súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa na účel participácie na súťaži a možnosti výhry.