Dobrá novina 2018

Dobrá novina

 

“Zvestujeme dobrú novinu, Ježiško chce v každú rodinu”. Tieto slová piesne zaznievajú v našej farnosti už 20 rokov, vždy pravidelne na druhý sviatok vianočný, t. j. 26.12., kedy si v liturgickom kalendári spomíname na prvého mučeníka sv. Štefana. Aj v tomto roku deti – koledníci Dobrej noviny navštívili rodiny a svojimi piesňami a vinšami nám pripomenuli radostné okamihy vianočných sviatkov. Tohtoročný 24. ročník Dobrej noviny sa niesol v duchu slov: “Padlo do úrodnej pôdy.” Bohatý výťažok z koledovania v sume 2512 eur (Lokca a Ťapešovo) poputuje do africkej Ugandy. Chceme poďakovať všetkým koledníkom, ktorí obetovali svoj čas, svoju domácu pohodu, prekonali lenivosť, aby priložili ruku k tomuto krásnemu dielu. Veľká vďaka patrí aj rodinám, ktoré nás prijali s otvoreným srdcom. Pán Boh zaplať!

Viac informácii o Dobrej novine nájdete po kliknutí na odkaz: TU