Udelenie čestného občianstva vdp. Jozefovi Banasovi

Udelenie čestného občianstva vdp. Jozefovi Banasovi

 

Ponúkame vám záznam z príležitosti udelenia čestného občianstva vdp. Jozefovi Banasovi, rodákovi z Lokce.

Jozef Banas sa narodil 24. 3. 1911. Za kňaza bol vysvätený v roku 1937 v Spišskej Kapitule. Ako kaplán pôsobil v Ústi, Zubrohlave, v Oravskom Veselom. Ako správca farnosti, farár a neskôr dekan pôsobil v Oravskej Lesnej, v Liptovskom Kríži, v Palúdzke, v Čachticiach a v Slovenskej Vsi, kde bol na odpočinku. Zomrel 3. 9. 2001, pochovaný bol 6. 9. 2001 v Slovenskej Novej Vsi.

 

Zdroj: Ján Papán LTV