Dobrá novina (2019)

Dobrá novina

 

“Buďme požehnaní(m)” bolo motto sprevádzajúce jubilejný 25. ročník Dobrej noviny, ktorá ani tieto vianočné sviatky nemohla chýbať v našej farnosti a filiálke. Ako tradične sa koledovalo na sviatok sv. Štefana – 26.12. a malí koledníci navštívili s radostnou zvesťou o narodenom Spasiteľovi viac ako 80 rodín. Tohtoročný výťažok z koledovania poputuje do diecézy v Turkane, kde pomôže hlavne chorým a deťom. Vďaka za toto krásne dielo patrí najmä koledníkom, ktorí si pre nás na úkor voľného času tento program poctivo pripravili, ale aj rodinám, ktoré koledníkov s ochotou a radosťou prijali. Spoločne sme tak v našej farnosti (v Lokci a Ťapešove) vykoledovali sumu 3430€. Vyzbieraná suma bola odoslaná na príslušný účet Dobrej noviny. Pán Boh zaplať!

 

Lokca:

Ťapešovo: