Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul

Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul

 

Vo štvrtok 12. decembra privítala aj naša farnosť relikvie sv. Vincenta  de Paul – misionára milosrdnej lásky. Program sa začal dopoludnia svätou omšou a následne si relikvie prišli uctiť žiaci zo základnej školy. Počas celého dňa mali jednotlivé vetvy vincentskej rodiny fungujúce u nás pripravený program, cez ktorý si prišli farníci, ale aj mnohí pútnici z okolitých farností uctiť pamiatku tohto obdivuhodného svätca.  Večer sme spoločne slávili slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval p. Jaroslav Jaššo, CM, provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Vo svojej kázni nás všetkých povzbudil k nasledovaniu vzoru sv. Vincenta v jeho službe chudobným, ale taktiež aj v pokore. Deň sme zavŕšili vešperami a litániami k sv. Vincentovi. S relikviami sme sa rozlúčili v piatok ráno, rorátnou svätou omšou. Pre našu farnosť bola návšteva svätého Vincenta veľkou milosťou a veríme, že priniesla a určite aj v blízkej budúcnosti prinesie bohaté ovocie. Svätý Vincent de Paul, oroduj za nás!

Relikvie sv. Vincenta de Paul v Lokci

Reportáž TV LUX o návšteve relikvií sv. Vincenta de Paul v našej farnosti.Zdroj: TV LUX

Uverejnil používateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lokca Streda 18. decembra 2019