Letný tábor (17. – 21. 7 2017)

Letný tábor

 

V dňoch 17.7. až 21.7.2017 sa viac ako 70 detí zúčastnilo 8. ročníka farského tábora, ktorý sa už po druhý krát konal na Slanej vode. Deti si pomocou pestrého programu priblížili život a poslanie sv. Vincenta (400 rokov vincentskej charizmy) a 3 fatimských pastierikov (100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime). Od pondelka do piatku sme spoločne vďaka hrám a aktivitám objavovali cestu obety, lásky a pomoci blížnym.
Veľká vďaka patrí Pánu Bohu za to, že nám doprial počasie (takmer) bez mráčika, ako aj za to že sme sa obišli bez vážnejšieho úrazu a mohli si tábor naplno užiť. Ďalej, by som sa chcela v mene všetkých poďakovať aj pánovi farárovi, sestričke, animátorom a všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli nám spraviť tábor o niečo krajším. Pán Boh zaplať.

Oľga Huráková, animátorka LT