FORMULY DUCHOVNÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

FORMULY DUCHOVNÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

Na stiahnutie: FORMULY DUCHOVNÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA.pdf

Slovné spojenie „sväté prijímanie“ je preklad z latinčiny: „sacra communio“ čo by bolo vhodnejšie preložiť: „sväté spoločenstvo, sväté zjednotenie“. Možno my Slováci, hovoriac o „svätom prijímaní“ si ani neuvedomujeme rozdiel v tom, že keď povieme „niekoho som prijal“, je to niečo iné ako povedať, že „som sa s niekým stretol, zhováral“. Keď poviem, že som niekoho prijal, tým jasne vyjadrujem, že ho rešpektujem, súhlasím s jeho názormi, teším sa, že ma bohatstvom svojej osobnosti obohacuje. V tomto zmysle by sme mali chápať aj výraz „communio – zjednotenie, spoločenstvo“ a teda v našej reči „prijímanie“.

Nie vždy môžeme prijať Krista sviatostným spôsobom, ale kedykoľvek môžeme byť posilnení duchovným svätým prijímaním. Vtedy volajme z hĺbky svojej duše:

  • Verím, milý Ježišu, že si skutočne prítomný pod spôsobom chleba a vína. Milujem ťa z celého srdca! Ľutujem hriechy, ktoré ťa urazili. Príď do môjho srdca. Ty si moja jediná túžba! S pokorou a láskou prichádzam k tebe, aby si ma objal. Celkom sa ti dovzdávam, ako jedinému predmetu mojej lásky. Nedovoľ mi odtrhnúť sa od Teba.
  • Pane, túžim ťa prijať s takou čistotou, pokorou a nábožnosťou, s kou ťa prijala Tvoje presvätá Matka a podobným duchom a vrúcnosťou, s akou ťa prijímal svätí. Môj Ježišu, verí, že si skutočne prítomný v Najsvätejšej sviatosti. Milujem Ťa nadovšetko a veľmi túžim, aby si prišiel a prebýval v mojej duši. Pretože Ťa teraz nemôžem sviatostne prijať, príď duchovne do môjho srdca. Milujem ťa už teraz vo svojom srdci, lebo verím, že si v ňom a celkom sa Ti odovzdávam, prosím, nikdy nedovoľ, aby som sa od teba vzdialil.
  • Pane, Ježišu, pretože Ťa teraz nemôžem prijať prítomného v Najsvätejšej sviatosti (tu môžem povedať aj dôvody tejto nemožnosti), prosím, vstup do môjho srdca v duchu Tvojej svätosti, v pravde Tvojej dobroty a v plnosti Tvojej moci, v spojení s Tvojimi tajomstvami a v dokonalosti Tvojich ciest.Pane, verím v teba, tebe dôverujem a teba zvelebujem. Ľutujem všetky svoje hriechy, Tebe nech sa vždy a všade vzdáva chvála a vďaka. Veľmi túžim po tebe, príď, Pane, naplň ma svojou milosťou a láskou.
  • Ty, Pane, si ma stvoril pre seba a moje srdce nebude pokojné, kým nespočinie v tebe. Zápasím s mnohými problémami, často sa moje myšlienky búria, uvedomujem si moje nesplnené túžby, mám zdravotné problémy, neviem milovať ľudí okolo seba, ba neviem ani v teba tak veriť, ako si zasluhuješ, no napriek tomu ťa chcem a túžim po tebe.Pane, neprepusť ma hladného, prichádzam k tebe ako žobrák prosiaci o kúsok Chleba, prosím, Pane, vstúp do môjho srdca s darom tvojho života. Vylej svoju milosť tam, kde som najslabší a nauč ma pozorne ťa počúvať a s láskou plniť tvoju svätú vôľu.