Jarná zbierka na Charitu

Jarná zbierka na Charitu

Na 1. pôstnu nedeľu sa každý rok koná jarná zbierka na charitu. Preto dnes poobede, na 1. pôstnu nedeľu, v kostoloch budete môcť vhodiť svoj milodar do pripravenej krabičky s označením CHARITA. Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu, charita zriadila aj online zbierku, na ktorú sa dá prispieť aj v ďalších dňoch. Služby charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy na č.ú. SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052

Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 € v sieti O2, Orange a Telekom). Výťažok zo zbierky na území Spišskej diecézy je určený pre služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity. 

Na konci textu nájdete plagát aj s priloženou poštovou poukážkou a tiež propagačné videá.

Plagát QR kód + poštová poukážka

Zbierka na Charitu video 1

Zbierka na Charitu video 2

Zbierka na Charitu video 3