LETO S BOŽÍM SLOVOM – 5. kolo

LETO S BOŽÍM SLOVOM – 5. kolo

Evanjelium podľa Marka

Prečítať:      10., 11. a 12. kapitolu

Otázky:        

10. Jakub a Ján chceli byť po Ježišovej pravici a ľavici, lebo nechápali ešte, čo znamená Božie kráľovstvo. Ježiš im odpovedal, či môžu piť kalich, ktorý pije on a či chcú byť pokrstení krstom ako on. Povedali že áno. K čomu dali súhlas? Čo znamená kalich a krst v tomto prípade?

11. Marek od 11. kapitoly zaznamenáva Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme počas Veľkého týždňa. V jeden deň vyhnal kupcov z chrámu. V ktorý deň týždňa to bolo?

12. Počas posledných dní Ježiš učil v Jeruzaleme. Vtedy sa ho opýtali na Najväčšie prikázanie. Odpovedal, že je to láska k Bohu a k blížnemu. Už v Starom zákone sa nachádza Najväčšie prikázanie. V ktorých dvoch knihách Starého zákona sa nachádza?

Svoje odpovede spolu s vašim menom, priezviskom a adresou vhoďte na lístku do krabičky na stolíku v kostole alebo pošlite mailom na farskú mailovú adresu: farnost@rkclokca.sk.

Zapojením sa do súťaže a poskytnutím informácií o vašom mene, priezvisku a adrese súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa na účel participácie na súťaži a možnosti výhry.