LETO S BOŽÍM SLOVOM – 6. kolo

LETO S BOŽÍM SLOVOM – 6. kolo

Evanjelium podľa Marka

Prečítať:      13. a 14. kapitolu

Otázky:        

13. Ježiš naznačil zničenie Jeruzalemského chrámu. Apoštolov to zaujalo a preto sa ho opýtali na detaily. Ktorí štyria apoštoli so ho to opýtali?

14. Keď Ježiša zajali, išiel za nimi akýsi mladík odetý plachtou. Chceli ho zajať, ale on im ušiel tak, že pustil plachtu. Kto bol pravdepodobne tento mladík, ako sa volal?

Svoje odpovede spolu s vašim menom, priezviskom a adresou vhoďte na lístku do krabičky na stolíku v kostole alebo pošlite mailom na farskú mailovú adresu: farnost@rkclokca.sk.

Zapojením sa do súťaže a poskytnutím informácií o vašom mene, priezvisku a adrese súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa na účel participácie na súťaži a možnosti výhry.