Páter John z Kene vo farnosti

Páter John z Kene vo farnosti

 

5. až 7. októbra začal v našej farnosti animátorský kurz pod vedením pátra Tomáša Brezániho. Priviedol aj vzácneho hosťa pátra Johna z Kene. Prihovoril sa nielen mladým na animakurze, ale aj farníkom na nedeľnej svätej omši. Nedeľné evanjelium bolo o nerozlučiteľnosti manželstva. Páter John prirovnal jednotu manželstva k Najsvätejšej Trojici. Boh sa nachádza v troch osobách a predsa je jeden, tak aj v manželstve muž a žena sú jedno telo. Máme byť oporou jeden druhému, žiť v láske a porozumení. Pri výchove detí je dôležité, aby sme boli jednotní. Deti, tiež nakoľko je to možné ich veku, majú vykonávať svoje povinnosti pre spoločné dobro v rodine. Povzbudil nás ku spoločnej modlitbe svätého ruženca. Kde sa rodina spoločne modlí, ľahšie sa riešia problémy, starosti a je tam viac radosti a pozornosti. Poobede nám páter porozprával o živote v Keni a o adopcii na diaľku. V našej farnosti máme adoptovaných 23 detí. S našim príspevkom 10-20€ mesačne môžu deti chodiť do školy, majú rovnošatu a jedlo. Takto im pomôžeme zmierniť ich extrémnu chudobu. Pátrovi sa v našej farnosti veľmi páčilo. Na záver nám zaspieval, pomodlil sa a požehnal nás v jeho rodnom jazyku swahilčine. Bolo to silné stretnutie, ktoré ostane v našich srdciach.