Odpust svätých anjelov strážcov v Ťapešove

Odpust svätých anjelov strážcov v Ťapešove

 

V nedeľu, 30. októbra, sme vo filiálke Ťapešovo oslávili sviatok Svätých anjelov strážcov. Na svätej omši, ktorú celebroval vdp. Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej kapitule, sa zúčastnili v hojnom počte nielen veriaci z Ťapešova, ale aj pútnici z okolitých dedín. Celá homília, v ktorej sa nám prihovoril hlavný celebrant, sa niesla v “anjelskom” duchu – “Anjeli sú duchovné bytosti, ktoré nám pomáhajú predovšetkým v duchovnom boji proti zlému”. Poukázal na Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a na jeho život plný utrpenia, ktorého biskupským heslom bol krásny verš z knihy žalmov: Svojím anjelom prikážem o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Práve anjeli boli jeho ochrancami v čase väzenia, ponižovania a krutého zaobchádzania a pomáhali mu obstáť v duchovnom zápase proti zlobe vtedajšej doby. “Aj my sa preto obracajme k anjelom a prosme ich o ochranu a pomoc v našich každodenných skúškach, aby sme sa raz mohli pridať k zástupom všetkých anjelov a svätých vo večnosti,” dodal kazateľ na záver.
Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás.

Odpust sv. anjelov strážcov v Ťapešove

V nedeľu, 30. septembra, sme vo filiálke Ťapešovo oslávili sviatok Svätých anjelov strážcov. Na svätej omši, ktorú celebroval vdp. Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej kapitule, sa zúčastnili v hojnom počte nielen veriaci z Ťapešova, ale aj pútnici z okolitých dedín. Celá homília, v ktorej sa nám prihovoril hlavný celebrant, sa niesla v "anjelskom" duchu – "Anjeli sú duchovné bytosti, ktoré nám pomáhajú predovšetkým v duchovnom boji proti zlému". Poukázal na Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a na jeho život plný utrpenia, ktorého biskupským heslom bol krásny verš z knihy žalmov: Svojím anjelom prikážem o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Práve anjeli boli jeho ochrancami v čase väzenia, ponižovania a krutého zaobchádzania a pomáhali mu obstáť v duchovnom zápase proti zlobe vtedajšej doby. "Aj my sa preto obracajme k anjelom a prosme ich o ochranu a pomoc v našich každodenných skúškach, aby sme sa raz mohli pridať k zástupom všetkých anjelov a svätých vo večnosti," dodal kazateľ na záver.Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás.

Uverejnil používateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lokca Piatok 5. októbra 2018