Pôstny kalendár a Pôstna modlitba

Pôstny kalendár a Pôstna modlitba

Od Popolcovej stredy začína Pôstne obdobie, kedy sa pripravujeme na umučenie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Ponúkame vám Pôstny kalendár 2022. V ňom sa nachádza na každý deň rozpis čítania zo Starého zákona z knihy Tobiáš a Daniel, modlitba Krížovej cesty, dobré skutky a sebazápory. Po splnení úlohy daného dňa si môžete vyfarbiť políčko. Pôstny kalendárPôstna modlitba je k dispozícii na webstránke farnosti a v kostoloch na stolíkoch. Zároveň, keď si v rodine prečítate jednu kapitolu zo Sv. písma pri najbližšej návšteve kostola vložte lístok s menom, adresou rodiny a počtom dní ktoré ste čítali. Z lístkov sa postupne vytvorí krásny obrázok.

Deti, ktoré prídu na pobožnosť Krížovej ceste v piatok a v nedeľu, dostanú postupne dieliky, z ktorých si vytvoria vlastnú Golgotu.