Prijatie do Združenia mariánskej mládeže

Prijatie do Združenia mariánskej mládeže

 

“Tam, kde Matka skláňa hlavu nad dieťaťom svojím, tam, kde láska vládne nad všetkým, tam sa ponáhľame spolu ako jeden tím, rozdať svetlo lásky ostatným …” – za spevu krásnej hymny, počas svätej omše, ktorú celebroval páter Tomáš Brezáni, CM (v Ťapešove v piatok, v Lokci v sobotu), slávnostne vstúpilo do Anjelského spolku – “anjelíčkov” 62 detí, Mariiných detí – “čakateľov” 19 mladých a za členov mariánskej mládeže bolo prijatých 5 čakateliek. Zázračná medaila visiaca na žltej, bielej a modrej stuhe, ktorú im páter Tomáš odovzdal, predstavuje ich osobný záväzok, spočívajúci predovšetkým v modlitbe, v prijímaní sviatostí a v konaní dobrých skutkov. Vstúpiť do Združenia mariánskej mládeže znamená postupne sa zasvätiť Kristovi skrze Máriu a prijať Máriu za svoju matku a vzor. Aj my, každý jeden z nás si zvoľme dnes Máriu za svoju Matku a spoločne prosme: “Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.”