Zo života farnosti

Jasličková pobožnosť (2018)

Jasličková pobožnosť (2018)

Jasličková pobožnosť   Narodenie Pána sme v našej farnosti oslávili nielen pri slávnostných sv. omšiach, ale aj na jasličkovej pobožnosti, na ktorej sa nám predstavili krátkou scénkou deti z našej farnosti. Nebeská kancelária na čele so šéfom – anjelom mala zabezpečiť všetko potrebné pre narodenie […]

Polnočná svätá omša

Polnočná svätá omša

Polnočná svätá omša     Atmosféra polnočnej svätej omše v Lokci.                                                                      […]

Rorátne sväté omše

Rorátne sväté omše

Rorátne sväté omše   Roráty sú ranné sv. omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Roráty sa začínajú pred svitaním a pripomínajú, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. […]

Predstavenie škapuliara vo farnosti

Predstavenie škapuliara vo farnosti

Predstavenie škapuliara vo farnosti   Členovia Združenia zázračnej medaily v Lokci si pripomenuli význam zeleného a červeného škapuliara. Duchovný program viedli naše sestry zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Zdroj: TV Lux  

Detské sväté omše

Detské sväté omše

Detské sväté omše   Atmosféra detských svätých omší vo farnosti.                                                                        […]

Páter John z Kene vo farnosti

Páter John z Kene vo farnosti

Páter John z Kene vo farnosti   5. až 7. októbra začal v našej farnosti animátorský kurz pod vedením pátra Tomáša Brezániho. Priviedol aj vzácneho hosťa pátra Johna z Kene. Prihovoril sa nielen mladým na animakurze, ale aj farníkom na nedeľnej svätej omši. Nedeľné evanjelium […]

Odpust svätých anjelov strážcov v Ťapešove

Odpust svätých anjelov strážcov v Ťapešove

Odpust svätých anjelov strážcov v Ťapešove   V nedeľu, 30. októbra, sme vo filiálke Ťapešovo oslávili sviatok Svätých anjelov strážcov. Na svätej omši, ktorú celebroval vdp. Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej kapitule, sa zúčastnili v hojnom počte nielen veriaci z Ťapešova, ale aj […]

Svätá omša na Jarovisku

Svätá omša na Jarovisku

Svätá omša na Jarovisku   Aj tento rok 15. septembra veriaci našej farnosti a okolitých dedín putovali na Jarovisko, aby tak spoločne oslávili sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Zastaviac sa pri jednotlivých zastaveniach krížovej cesty rozjímali nad životom blahoslavenej Anky Kolesárovej. V homílii sa […]

Primičná sv. omša Jozefa Gorčáka

Primičná sv. omša Jozefa Gorčáka

Primičná sv. omša Jozefa Gorčáka   “Život svoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám… s tebou viem, že neprehrám…” V nedeľu 17.6.2018 za spevu tejto úvodnej piesne vchádza v slávnostnom sprievode, ovinutý vencom, do Kostola Najsvätejšej Trojice náš novokňaz Jozef Gorčák, aby tu odslúžil svoju […]

Prijatie do Združenia mariánskej mládeže

Prijatie do Združenia mariánskej mládeže

Prijatie do Združenia mariánskej mládeže   “Tam, kde Matka skláňa hlavu nad dieťaťom svojím, tam, kde láska vládne nad všetkým, tam sa ponáhľame spolu ako jeden tím, rozdať svetlo lásky ostatným …” – za spevu krásnej hymny, počas svätej omše, ktorú celebroval páter Tomáš Brezáni, […]