Zo života farnosti

Veľkonočná nedeľa v Ťapešove

Veľkonočná nedeľa v Ťapešove

Prinášame vám reportáž zo slávenia sv. omše na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania v Ťapešove. Zdroj: Archív TV Lux   SPR_190423 "On vstal z mŕtvych" znelo z úst ľudí v chrámoch počas Veľkej noci. Na veľkonočnú nedeľu sa stretli na svätej omši desiatky farníkov aj v […]

Pôstna aktivita 2019

Pôstna aktivita 2019

Aj tento rok v našej farnosti prebieha pôstna aktivita určená najmä mladším. Srdce pod krížom symbolizuje trpiace srdce Pána Ježiša a deti účasťou na svätých omšiach, krížovej ceste a konaním malých pôstov a dobrých skutkov lepia na toto pomyselné Ježišovo srdce malé náplaste lásky v […]

Krížová cesta rodín

Krížová cesta rodín

Na 4. pôstnu nedeľu sme sa zapojili do starobylej a stále živej modlitby Cirkvi – krížovej cesty rodín, v ktorej sme sa postupne, putujúc od zastavenia k zastaveniu, zamýšľali nad utrpením a smrťou Toho, ktorý za nás položil svoj život – nášho Pána Ježiša Krista. […]

Duchovná obnova pre rodiny

Duchovná obnova pre rodiny

Popoludnie 2. pôstnej nedele (17.03.2019) si veriaci našej farnosti mohli spríjemniť účasťou na duchovnej obnove zameranej na prežívanie pôstu a výchovu detí v rodine, ktorej program začal vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Po modlitbe sa všetkým prítomným prihovoril vo svojej […]

Detský karneval 2019

Detský karneval 2019

Tretí februárový víkend sa v našej farnosti uskutočnil detský karneval pod názvom “Popoluška”. V rozprávkovom úvode tohtoročného karnevalu nám mladí z našej farnosti zahrali krátke divadelné predstavenie o Popoluške, ktoré určite zaujalo nielen tých najmenších, ale aj dospelých divákov. Deti sa nám predstavili v rôznych […]

Udelenie čestného občianstva vdp. Jozefovi Banasovi

Udelenie čestného občianstva vdp. Jozefovi Banasovi

Ponúkame vám záznam z príležitosti udelenia čestného občianstva vdp. Jozefovi Banasovi, rodákovi z Lokce. Jozef Banas sa narodil 24. 3. 1911. Za kňaza bol vysvätený v roku 1937 v Spišskej Kapitule. Ako kaplán pôsobil v Ústi, Zubrohlave, v Oravskom Veselom. Ako správca farnosti, farár a […]

Dobrá novina 2018

Dobrá novina 2018

“Zvestujeme dobrú novinu, Ježiško chce v každú rodinu”. Tieto slová piesne zaznievajú v našej farnosti už 20 rokov, vždy pravidelne na druhý sviatok vianočný, t. j. 26.12., kedy si v liturgickom kalendári spomíname na prvého mučeníka sv. Štefana. Aj v tomto roku deti – koledníci […]

Jasličková pobožnosť (2018)

Jasličková pobožnosť (2018)

Narodenie Pána sme v našej farnosti oslávili nielen pri slávnostných sv. omšiach, ale aj na jasličkovej pobožnosti, na ktorej sa nám predstavili krátkou scénkou deti z našej farnosti. Nebeská kancelária na čele so šéfom – anjelom mala zabezpečiť všetko potrebné pre narodenie malého Ježiška – […]

Polnočná svätá omša

Polnočná svätá omša

Atmosféra polnočnej svätej omše v Lokci.                                                                                […]

Rorátne sväté omše

Rorátne sväté omše

Roráty sú ranné sv. omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Roráty sa začínajú pred svitaním a pripomínajú, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia „Rorate coeli de […]