Zo života farnosti

NEDEĽNÝ POKOJ JE VÝHRA PRE CELÚ SPOLOČNOSŤ

NEDEĽNÝ POKOJ JE VÝHRA PRE CELÚ SPOLOČNOSŤ

NEDEĽNÝ POKOJ JE VÝHRA PRE CELÚ SPOLOČNOSŤ V týchto týždňoch zaznieva z úst niektorých výzva, že diskusia o nedeľnom pokoji by sa nemala stať hodnotovou otázkou. Opak je však pravdou. Hodnotová spoločnosť V diskusii o nedeľnom pokoji ide o hodnotovú tému. Je to logické a nevyhnutné. […]

Novéna pred zoslaním Ducha Svätého

Novéna pred zoslaním Ducha Svätého

Novéna pred zoslaním Ducha Svätého Na stiahnutie:  Novéna pred zoslaním Ducha Svätého    

Usmernenia k verejnému sláveniu bohoslužieb a ku svätej spovedi

Usmernenia k verejnému sláveniu bohoslužieb a ku svätej spovedi

Usmernenia k verejnému sláveniu bohoslužieb: vstup a pobyt v kostole bude umožnený len s rúškami kostol bude otvorený 20 min. pred začatím svätej omše a nebude sa spoločne modliť svätý ruženec obrady nesmú navštevovať osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo majú akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, kašlať […]

KOMENTÁR K OPATRENIAM HLAVNÉHO HYGIENIKA SR

KOMENTÁR K OPATRENIAM HLAVNÉHO HYGIENIKA SR

KOMENTÁR K OPATRENIAM HLAVNÉHO HYGIENIKA SR Text je prebraný zo stránky TK KBS. Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od […]

OPATRENIA HLAVNÉHO HYGIENIKA SR PRE SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

OPATRENIA HLAVNÉHO HYGIENIKA SR PRE SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

OPATRENIA HLAVNÉHO HYGIENIKA SR PRE SLÁVENIE VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája 2020 (od 6:00 ráno). Nájdete ich na konci článku. K dispozícii sú tiež na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR. […]

VOŇAŤ PO OVCIACH

VOŇAŤ PO OVCIACH

VOŇAŤ PO OVCIACH Evanjeliový úryvok Štvrtej veľkonočnej nedele (Jn 10, 1 – 10) prináša Ježišov obraz pastiera a ovčinca. Dnešná nedeľa je dňom modlitieb za nové kňazské povolania. Pán Ježiš v evanjeliovom úryvku používa obrazné prirovnanie: „Ja som brána k ovciam.“ (Jn 10, 7 a 9). Otvorená brána je pozvaním, umožňuje […]

HOVORCA KBS K PLÁNOVANÉMU UVOĽŇOVANIU OPATRENÍ

HOVORCA KBS K PLÁNOVANÉMU UVOĽŇOVANIU OPATRENÍ

HOVORCA KBS K PLÁNOVANÉMU UVOĽŇOVANIU OPATRENÍ Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara zverejnil stanovisko o plánovanom uvoľňovaní opatrení v súvislosti s verejnými bohoslužbami. Prinášame ho v plnom znení: Keďže viacerí sa na Konferenciu biskupov Slovenska obracajú s otázkami ohľadom návratu k verejnému sláveniu svätých omší, rád […]

A O ČOM SA ZHOVÁRAME MY?

A O ČOM SA ZHOVÁRAME MY?

A O ČOM SA ZHOVÁRAME MY? Evanjeliový úryvok Tretej veľkonočnej nedele (Lk 24, 13 – 35) ponúka príbeh dvoch učeníkov, ktorým sa na ceste do Emauz zjavil vzkriesený Pán. Z archeologického hľadiska prebieha  medzi odborníkmi dodnes diskusia, kde sa nachádzali biblické Emauzy. Evanjelium uvádza vzdialenosť z Jeruzalema 60 […]

Linky pomoci

Linky pomoci

LINKY POMOCI Na odkaze nájdete kontakty na rôzne pomáhajúce inštitúcie a združenia. Kontakty môžu byť dobrou pomôckou pri poskytovaní rady a pomoci deťom, mladým, rodinám i dospelým v ťažkých životných situáciách. Linky pomoci