Zo života farnosti

Dobrá novina (2019)

Dobrá novina (2019)

Dobrá novina   “Buďme požehnaní(m)” bolo motto sprevádzajúce jubilejný 25. ročník Dobrej noviny, ktorá ani tieto vianočné sviatky nemohla chýbať v našej farnosti a filiálke. Ako tradične sa koledovalo na sviatok sv. Štefana – 26.12. a malí koledníci navštívili s radostnou zvesťou o narodenom Spasiteľovi […]

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy   Pozývame vás na kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Kurz je určený pre manželov, snúbencov a slobodných, ktorí chcú spoznať a pochopiť krásu Božieho plánu s manželskou plodnosťou a hlbšie vniknúť do podstaty prirodzených metód plánovania rodičovstva podľa učenia Cirkvi. Kurz vedie […]

Jasličková pobožnosť (2019)

Jasličková pobožnosť (2019)

Jasličková pobožnosť   Aj tento rok sviatok Narodenia Pána v našej farnosti a filiálke Ťapešovo sprevádzala Jasličková pobožnosť. Pripravili si ju pre nás deti z Farského klubu pod vedením sestry Beáty. V divadielku nám priblížili všetky útrapy, ktoré pripravili zlí anjeli, aby zabránili narodeniu Mesiáša. […]

Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul

Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul

Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul   Vo štvrtok 12. decembra privítala aj naša farnosť relikvie sv. Vincenta  de Paul – misionára milosrdnej lásky. Program sa začal dopoludnia svätou omšou a následne si relikvie prišli uctiť žiaci zo základnej školy. Počas celého dňa mali jednotlivé […]

Nájdený stratený raj

Nájdený stratený raj

Nájdený stratený raj   V nedeľu 23. júna v našej farnosti ochotnícki herci predstavili divadelnú hru s názvom „Nájdený stratený raj“. Cez príbeh alkoholika odkryli ľudské sebectvo, ale i otroctvo závislosti a pasce súčasnej doby. Štvorica hercov stvárnila príbeh Adama a Evy netradičným spôsobom. Po […]

Odpustová slávnosť v Lokci

Odpustová slávnosť v Lokci

Odpustová slávnosť v Lokci   V nedeľu 16. júna sa v našej farnosti konala odpustová slávnosť. Slávnostným kazateľom bol náš p. farár Jaroslav Majda. Svätá Trojica je veľké a nepochopiteľné tajomstvo. Hovorí o tom aj sv. Augustín, ktorý sa raz prechádzal po pláži a rozjímal […]

Prvé sv. prijímanie vo farnosti

Prvé sv. prijímanie vo farnosti

Prvé sv. prijímanie vo farnosti   Ako každoročne patrí mesiac máj v našej farnosti slávnosti 1. svätého prijímania. Tento rok pristúpilo k Sviatosti oltárnej 35 detí v Lokci a 9 detí v Ťapešove. V krásnych bielych rúchach a s čistým srdcom predstúpili pred oltár, aby […]

Veľkonočná nedeľa v Ťapešove

Veľkonočná nedeľa v Ťapešove

Veľkonočná nedeľa v Ťapešove   Prinášame vám reportáž zo slávenia sv. omše na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania v Ťapešove. Zdroj: Archív TV Lux   SPR_190423 "On vstal z mŕtvych" znelo z úst ľudí v chrámoch počas Veľkej noci. Na veľkonočnú nedeľu sa stretli na svätej […]

Pôstna aktivita 2019

Pôstna aktivita 2019

Pôstna aktivita vo farnosti   Aj tento rok v našej farnosti prebieha pôstna aktivita určená najmä mladším. Srdce pod krížom symbolizuje trpiace srdce Pána Ježiša a deti účasťou na svätých omšiach, krížovej ceste a konaním malých pôstov a dobrých skutkov lepia na toto pomyselné Ježišovo […]

Krížová cesta rodín

Krížová cesta rodín

Krížová cesta rodín   Na 4. pôstnu nedeľu sme sa zapojili do starobylej a stále živej modlitby Cirkvi – krížovej cesty rodín, v ktorej sme sa postupne, putujúc od zastavenia k zastaveniu, zamýšľali nad utrpením a smrťou Toho, ktorý za nás položil svoj život – […]