Zo života farnosti

Nájdený stratený raj

Nájdený stratený raj

Nájdený stratený raj   V nedeľu 23. júna v našej farnosti ochotnícki herci predstavili divadelnú hru s názvom „Nájdený stratený raj“. Cez príbeh alkoholika odkryli ľudské sebectvo, ale i otroctvo závislosti a pasce súčasnej doby. Štvorica hercov stvárnila príbeh Adama a Evy netradičným spôsobom. Po […]

Odpustová slávnosť v Lokci

Odpustová slávnosť v Lokci

Odpustová slávnosť v Lokci   V nedeľu 16. júna sa v našej farnosti konala odpustová slávnosť. Slávnostným kazateľom bol náš p. farár Jaroslav Majda. Svätá Trojica je veľké a nepochopiteľné tajomstvo. Hovorí o tom aj sv. Augustín, ktorý sa raz prechádzal po pláži a rozjímal […]

Prvé sv. prijímanie vo farnosti

Prvé sv. prijímanie vo farnosti

Prvé sv. prijímanie vo farnosti   Ako každoročne patrí mesiac máj v našej farnosti slávnosti 1. svätého prijímania. Tento rok pristúpilo k Sviatosti oltárnej 35 detí v Lokci a 9 detí v Ťapešove. V krásnych bielych rúchach a s čistým srdcom predstúpili pred oltár, aby […]

Veľkonočná nedeľa v Ťapešove

Veľkonočná nedeľa v Ťapešove

Veľkonočná nedeľa v Ťapešove   Prinášame vám reportáž zo slávenia sv. omše na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania v Ťapešove. Zdroj: Archív TV Lux   SPR_190423 "On vstal z mŕtvych" znelo z úst ľudí v chrámoch počas Veľkej noci. Na veľkonočnú nedeľu sa stretli na svätej […]

Pôstna aktivita 2019

Pôstna aktivita 2019

Pôstna aktivita vo farnosti   Aj tento rok v našej farnosti prebieha pôstna aktivita určená najmä mladším. Srdce pod krížom symbolizuje trpiace srdce Pána Ježiša a deti účasťou na svätých omšiach, krížovej ceste a konaním malých pôstov a dobrých skutkov lepia na toto pomyselné Ježišovo […]

Krížová cesta rodín

Krížová cesta rodín

Krížová cesta rodín   Na 4. pôstnu nedeľu sme sa zapojili do starobylej a stále živej modlitby Cirkvi – krížovej cesty rodín, v ktorej sme sa postupne, putujúc od zastavenia k zastaveniu, zamýšľali nad utrpením a smrťou Toho, ktorý za nás položil svoj život – […]

Duchovná obnova pre rodiny

Duchovná obnova pre rodiny

Duchovná obnova pre rodiny   Popoludnie 2. pôstnej nedele (17.03.2019) si veriaci našej farnosti mohli spríjemniť účasťou na duchovnej obnove zameranej na prežívanie pôstu a výchovu detí v rodine, ktorej program začal vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Po modlitbe sa […]

Detský karneval 2019

Detský karneval 2019

Detský karneval   Tretí februárový víkend sa v našej farnosti uskutočnil detský karneval pod názvom “Popoluška”. V rozprávkovom úvode tohtoročného karnevalu nám mladí z našej farnosti zahrali krátke divadelné predstavenie o Popoluške, ktoré určite zaujalo nielen tých najmenších, ale aj dospelých divákov. Deti sa nám […]

Udelenie čestného občianstva vdp. Jozefovi Banasovi

Udelenie čestného občianstva vdp. Jozefovi Banasovi

Udelenie čestného občianstva vdp. Jozefovi Banasovi   Ponúkame vám záznam z príležitosti udelenia čestného občianstva vdp. Jozefovi Banasovi, rodákovi z Lokce. Jozef Banas sa narodil 24. 3. 1911. Za kňaza bol vysvätený v roku 1937 v Spišskej Kapitule. Ako kaplán pôsobil v Ústi, Zubrohlave, v […]

Dobrá novina 2018

Dobrá novina 2018

Dobrá novina   “Zvestujeme dobrú novinu, Ježiško chce v každú rodinu”. Tieto slová piesne zaznievajú v našej farnosti už 20 rokov, vždy pravidelne na druhý sviatok vianočný, t. j. 26.12., kedy si v liturgickom kalendári spomíname na prvého mučeníka sv. Štefana. Aj v tomto roku […]